1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Bejelentéssel kapcsolatos információk gyártók, importőrök részére

Az elektromos cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök gyártói, forgalmazói vagy importőrei kötelesek értesítést benyújtani a tagállamok illetékes hatóságainak minden olyan termékről, amelyet forgalomba kívánnak hozni.

A bejelentést az OGYÉI részére az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról szóló 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozat szerinti közös adatbeviteli kapun keresztül kell benyújtani angol nyelven, a 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozat, illetve a Korm. rendelet 19/A. §-ának (2) bekezdésében rögzített adattartalommal. Az értesítést hat hónappal a tervezett forgalomba hozatalt megelőzően szükséges benyújtani.

Amennyiben bejelentést kíván tenni, kérjük kattintson ide:https://ec.europa.eu/health/euceg/download_hu

A regisztrált eszközöknek meg kell felelniük a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

A hazai forgalomba hozatalt érintő bejelentéseket az OGYÉI megvizsgálja, és a bejelentési kötelezettség teljesítéséről valamint a bejelentett termék 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 19/A., 19/B. §-ának való megfelelőségéről igazolást állít ki.

Az OGYÉI a nyilvántartásba vett termékekről listát tesz közzé honlapján

Bejelentés esetén, valamint a bejelentett és az OGYÉI által a Korm. rendelet szerint kiállított igazolással rendelkező termékek esetében évente, a tárgyév március 31. napjáig a bejelentésre kötelezettnek (gyártó vagy importőr) az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakrólszóló 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 1. számú mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a hatóság részére.

Bejelentés típusok

Eszköztípusok

Csomagolással kapcsolatos információk

A bejelentési eljárás menete

Frissítve: 2020.08.07 09:16